VerneMQ: econnrefused & Webhook voorbeeld

Webhooks

activeer webhooks als volgt in je vernemq.conf.local (.local wanneer je op docker draait, zodat de instellingen onderaan het bestand blijven bestaan):

plugins.vmq_webhooks = on

vmq_webhooks.js_auth_on_register.hook = auth_on_register
vmq_webhooks.js_auth_on_register.endpoint = http://container_picockpit:1200/example/path

Merk op dat als uw webhook niet toegankelijk is (econnrefused), de db-gebaseerde authenticatie ook zal falen ... !

Als u fouten krijgt zoals de volgende:

jalpine_morpheus | 17:11:10.394 [error] aanroepen eindpunt mislukt wegens econnrefused

jalpine_morpheus | 17:11:10.394 [warning] kan client {"mountpoint",<>} van 172.18.0.4:60002 niet authentiseren wegens econnrefused

Het kan te wijten zijn aan het feit dat u de webhook niet op de juiste poort in de andere Docker container benadert.