Nieuwe WEEE-wetgeving vanaf 15 augustus 2018

Met Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 is een nieuwe rechtsgrondslag voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) gecreëerd. Met ingang van 15 augustus 2018 eindigt de zogenaamde overgangsperiode, die in dit document wordt gedefinieerd. Dit heeft enorme gevolgen, aangezien we...

Weiterlesen