Wijzigen van het mountpoint op auth_on_register webhook voor VerneMQ

Het is mogelijk om modifiers mee te geven met de "result" "ok" retourwaarde van uw webhook voor VerneMQ.

De officiële documentatie van VerneMQ geeft enkele voorbeelden voor de syntax.

het wijzigen van het koppelpunt

Het is ook mogelijk om het koppelpunt te veranderen, maar de client_id moet blijkbaar ook worden doorgegeven!

Ik heb hierover een issue met de VerneMQ ontwikkelaars. In de tussentijd is hier wat je moet teruggeven om het mountpoint en de client_id te veranderen:

{"resultaat": "ok", "modifiers": {"mountpoint": "mountpoint_new", "client_id": "vogelwild"}}

Als je je client_id hetzelfde wilt houden, geef je gewoon dezelfde waarde op die je hebt ontvangen (eventueel escapen voor de dubbele aanhalingstekens, vanwege de omringende JSON).

Ref: