IrfanView: hoe de achtergrondkleur in te stellen bij batchconversie

Deze afbeelding is gegenereerd door een batchconversie - de originele afbeelding is erg groot en heeft een transparante achtergrond.

In IrfanView kunt u de uitvoerkleur van de voltooide afbeelding wijzigen. Daarvoor moet u naar de hoofdtoepassing gaan, niet de geavanceerde instellingen in het batchconcurrentievenster.

Klik op Opties -> Eigenschappen/Instellingen.

Selecteer hier het item Bekijken en ga naar Vensteropties.

Klik op de knop Kies om de kleur van het hoofdvenster in te stellen. Dit is de kleur die de geconverteerde afbeeldingen als achtergrond zullen hebben nadat ze zijn geconverteerd.

Een beetje contra-intuïtief. Ook een goed voorbeeld van de beperkingen van ChatGPT: Het vertelde me om "Zoek naar een optie die iets zegt als "Achtergrondkleur instellen" of "Transparante kleur wijzigen in:". Vink het vakje ernaast aan en selecteer dan wit als kleur."

Als een mens zoiets zegt ("zoiets"), kunnen we daaruit afleiden dat hij het eigenlijk niet 100 % weet. Mogelijk wordt dat met ChatGPT op een vergelijkbare manier weergegeven.