Eerste bericht van picockpit client weergegeven!

Vandaag, 7.8.2019, om ongeveer 18:16 uur is de code klaar om het eerste bericht te laten renderen:

afbeelding 

De Pi "Alexander" is dus online.

Dankzij de magie van vue.js, MQTT, VerneMQ, AdminLTE, Crystal Lang, Python, Paho, AXIOS en nog veel meer!

Dit is de inspanning van ongeveer 320 uren werk (totale tijd geïnvesteerd in PiCockpit tot nu toe) Glimlach

(Tussen haakjes, het moersleutelicoontje na Alexander toont gewoon dat UTF-8 speciale tekens zonder problemen kunnen worden gebruikt)

De schermafbeelding toont ook enkele ontwerpkenmerken van de MQTT-berichten en -onderwerpen waartoe ik heb besloten:

  • pad bevat de pi seriële
  • berichten zijn in JSON formaat, en bevatten speciale items:
    • $client: de cliënt die het bericht heeft verzonden
    • $uuid: een unieke id (momenteel gegenereerd met uuid.uuid1() in Python
    • $ts: een UNIX-tijdstempel, gegenereerd met datetime.datetime.utcnow().timestamp()