envoy die een statisch antwoord serveert

Naast routing en redirecting kun je met Envoy ook statische antwoorden serveren.

In dit geval wil ik een verboden antwoord (403)

route_config:
   virtual_hosts:
   - naam: picockpit
     domeinen: ["picockpit.local:443", "picockpit.local"]
     routes:
       - match: { prefix: "/demo" }
         direct_response:
           status: 403
           lichaam:
             inline_string: "Verboden."

       - match: {prefix: "/"}
         route: {cluster: doel_picockpit}

Het kan ook bestanden van het lokale bestandssysteem serveren als antwoord.

Ref:

PS. Als je de foutmelding krijgt

fout bij initialiseren configuratie '/etc/envoy/envoy.yaml': Unable to parse JSON as proto (INVALID_ARGUMENT:(route_config.virtual_hosts[0].routes[2].direct_response.body): ongeldige waarde "Verboden." voor type.googleapis.com/envoy.api.v2.core.DataSource), je probeert de string direct op body in te stellen - je moet het instellen als een subwaarde van inline_string van body. zie mijn voorbeeld hierboven.